MIT AKAR A BALPÁRT?

Mi egy szociális Magyarország megteremtését tűztük ki célunknak, ahol az ember az első, és nem a profit. Ennek anyagi alapját progresszív adórendszer megteremtésével, a tőke és a nagy vagyonok fokozott megadóztatásával, a kamatos kamatok miatt visszafizethetetlen adósságok újratárgyalásával elő lehet teremteni.

A Balpárt szakít az elmúlt 25 év szélsőségesen kizsákmányoló rendszerével, amely a magyar nép harmadát nyomorba döntötte, milliók életét tette kiszolgáltatottá a munkahelyén és félmillió embert kényszerített kivándorlásra.

Kevesebb munkáért több pénzt! Egyszerre kell hadat üzenni a munkanélküliségének és a dolgozók totális kizsákmányolásának. Követeljük a 35 órás munkahét bevezetését. Harcolunk a stabil munkahelyekért, a tisztességes bérekért.

Ágazatonként változó minimálbért követelünk! Álláspontunk szerint határozatlan idejű foglalkoztatás esetén minimum nettó 1000 forint, határozott idejű szerződések esetén minimum nettó 1500 forint kell legyen az óránkénti minimálbér. A megalázó, alulfizetett közmunka helyett tisztességes bért fizető, valódi megbecsülést adó és értelmes munkavégzést jelentő közfoglalkoztatásra van szükség. Meg kell erősíteni az érdekvédelmi szervezeteteket, elsősorban a szakszervezeteket, teret kell biztosítani a munkahelyi demokráciának.

Támogatjuk a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) bevezetését. Rövidtávon a  jövedelem nélkül maradtak számára Szociális Minimumjövedelmet vezetnénk be, amelynek összege a jelenlegi foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének legalább kétszerese legyen. Erre jogosult kell legyen minden jövedelemmel nem rendelkező, Magyarországon élő ember.

A falvak gettósodásának, elnéptelenedésének véget kell vetni. Szociális szövetkezetekre, új földosztásra van szükség ahhoz, hogy a mezőgazdaság ismét sokak és ne kevesek jólétét tudja biztosítani.
Az etnikai hátrányok leküzdése nem csak a magyar-cigányok, hanem minden magyar ember érdeke. A Balpárt képviseli a magyar-cigányok védelmében az “egyenlő esély – egyenlő teherviselés” elvét. Osztozni kell egyenlő arányban a javak és a terhek elosztásában. Az állami rasszizmus korlátozza a demokratikus jogállami biztonság és jogegyenlőség megteremtését, amely nem csak a magyar-cigányokra van hátrányos hatással, hanem az egész társadalomra kiterjed.

Támogatjuk a nők esélyegyenlőségét és nagyobb megbecsülését kiemelten a munka világában.
Be kell vezetni a közszférában és a gazdaságban is azt a skandináv modellt, amely szerint bárki bére nyilvánosságra hozható. Csak így érhetjük el, hogy egyenlő munkáért egyenlő bért kapjunk, véget kell érjen a nemi, életkori és etnikai diszkrimináció a munka világában is.

Segíteni kell a fiatalok, így a szakmunkások és a diplomások munkaerőpiacra való belépését.

Hatékony állami egészségügyi ellátásra, jó iskolákra, megfizethető lakhatásra kényelmes és olcsó, hosszú távon ingyenes tömegközlekedésre van szükség.

Követeljük a privatizáció és a közszolgáltatások privatizációjának tilalmát. Tiltani kell a vízellátás és az energiaszolgáltatók privatizációját, törekedni kell, hogy a ma még piaci alapú szolgáltatók közösségi tulajdonba kerülhessenek. Egészségügyi szolgáltatásoknál, az oktatásnál, a közlekedésnél, a közösségi tulajdonú lakásállomány kezelésénél a szociális szükségleteket és ne a piaci profit logikáját vegyék alapul.

Létre kell hozni egy állami szociális bérlakás-építési programot. Valamennyi kilakoltatás azonnali tilalma, lakásban élők átmeneti jövedelemnélküliség esetén ne veszíthessék el otthonukat, az ilyen követelések kerüljenek állami kezelésbe, a tulajdonosok bérlőként maradhassanak lakásukban.
Meg kell szüntetni a gyermekek után igényelhető adójóváírást, helyette többet kell szánni gyermeknevelési támogatásra. A gyermekszegénység elleni küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha egyenlő támogatás jut minden gyermeknek szülei jövedelmi helyzetétől függetlenül.

Kiemelten kezeljük a környezetvédelem ügyét, az olaj és az atom helyett teret kell adni a megújuló energiák hasznosításának.

Álláspontunk szerint a tömegközlekedés fejlesztésén belül a vasúti közlekedés kell a legnagyobb szerepet kapjon, fontos, hogy mindenhol újjáépítsék, fejlesszék a helyi vasúti hálózatot.

Fizessenek a gazdagok! Tisztességes és átlátható adózást követelünk. A szegények kevesebb adót fizessenek, a gazdagok többet. Ehhez meg kell szüntetni az egykulcsos jövedelemadót, progresszív adózásra van szükség 10 százalékos legalacsonyabb és legalább 75 százalékos legmagasabb szinttel. A világviszonylatban is magas általános forgalmi adó drasztikus csökkentésére van szükség az alapvető élelmiszerek és növelésére a luxuscikkek esetében.

Meg kell akadályozni a jövedelmek, nyereségek adóparadicsomokba való menekítését. A bizonyított adócsalások esetében 100 százalékos büntető adó kivetésére van szükség. A pénzügyi szektorban keményebb állami fellépésre van szükség az ellenőrzés és a szankcionálás területén, mert csak így lehet megakadályozni, hogy újabb hatalmas pénzügyi visszaélésekre kerüljön sor. Cél az is, hogy fokozatosan újra kiépüljön és erősödjön a közösségi bankok hálózata.

Támogatjuk a spekulatív tőke megadóztatását. Magyarországnak támogatnia kell, hogy az Európai Unióban vezessék be a Tobin-adót.

TTIP aláírását meg kell vétózni, mert az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodása hátrányos, az állami szint felé emeli a globális nagyvállalatokat és veszélyezteti a demokráciát.

A parlamenti képviselők fizetését maximalizálni kell, az nem lehet több, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa.

Fel kell számolni a politikai pártok jelenlegi finanszírozási rendszerét. Ezek a szervezetek valódi szerepüknek megfelelően, célzott finanszírozással meghatározott számú irodabérletre, foglalkoztatásra és szerény összegben szakértői munkára, például választási elemzésre, kutatásra kaphassanak támogatást. Minden egyéb költséget kizárólag a tagdíjakból fedezhessenek. Egyértelmű választási manipuláció esetén minden támogatás megvonható kell legyen. Tiltani kell, hogy pártok hiteleket vegyenek fel és abból finanszírozzák működésüket. Törvénybe kell foglalni a fizetett politikai kampányok, óriásplakátok és fizetett reklámfilmek tilalmát. Választási kampányban minden műsorszolgáltató TV-nek és rádiónak meghatározott idősávokban meghatározott ideig kell műsoridőt biztosítani a pártok számára.

Csökkenteni kell a választási bejutási küszöböt a jelenlegi 5-ről 3 százalékra.

HA TÁMOGATJA CÉLJAINK MEGVALÓSULÁSÁT, VÁRJUK TAGJAINK KÖZÉ!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*