Magyarország Demokratikus és Szociális Újjáépítésének programja

Balpárt, Mindig Előre!

Kik vagyunk, honnan jövünk?
A Balpárt modern baloldali politikai szervezet, amely őrzi a hagyományos munkásmozgalmi értékeket, de tevékenysége során mindvégig a legkorszerűbb elvek alapján végzi munkáját. A mi baloldaliságunk a jelenlegi társadalmi rendszert elutasító, szolidárisabb, igazságosabb társadalmat akaró, forradalmi törekvés.
Mozgalmunk nemzetközi, pártunk első kongresszusán kérelmeztük a megfigyelői státuszt az Európai Balpártba, politikailag ezt a pártcsaládot érezzük a magunkénak és büszkék vagyunk arra, hogy a kontinens országaiban sok milliónyi támogatója van olyan progresszív pártoknak, mint a görög Syriza, a spanyol Podemos, a portugál Bloco, a német Die Linke vagy a szlovén Egyesült Baloldal. Hiszünk a nacionalista indulatokon felülemelkedő nemzetközi szolidaritás erejében, abban, hogy a rendszerkritikus világmozgalom sikeresen tud küzdeni egy szociálisan elkötelezett, igazságos és élhető világért.

Demokratikus és szociális ellenállási mozgalom vagyunk
A harmadik magyar köztársaság megbukott, a demokrácia zsákutcába került, a demagóg jobboldalnak, Orbánnak valódi ellenzéke nincs és egyre nagyobb a magyar fasiszta pártok támogatottsága. Ebben a helyzetben cselekedni kell! Meg kell szervezni és mozgósítani kell azt a tömeget, amely elégedetlen ma Magyarországon. Nem egyszerű elitváltásra, hanem a jelenlegi elit elzavarására van szükség és arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy ez a rendkívül kártékony társadalmi osztály képes legyen újratermelni önmagát. A magyar társadalom többségét lenéző, a kizsákmányolást csak más színűvé átfestő ellenzékiség nem ad valódi rendszeralternatívát, ezért sem tud komoly támogatottságot maga mögé állítani.

Az új többség
A mai elnyomó rendszer csak akkor váltható le, ha az elnyomókkal szembeállítunk egy öntudatra ébredt, harcias és valódi változásokat követelő társadalmi mozgalmat. Ez az új többség, amely már ma is létezik, de önszerveződését sikeresen tudják még blokkolni a politikai és közéleti hatalmat megszerző, a gazdasági és politikai körök összefonódásából kialakult elitcsoportok. Az új többség nem birtokol kétharmados parlamenti többséget. Az új többségnek nincsenek szervezetei, sajtója, karizmatikus vezetői. Öntudatra ébredésének és a hatalom megszerzésének egyetlen útja az, hogy közéleti erővé szervezi önmagát. A Balpárt nem az új többség, még csak nem is vezetője ennek a ma még csak körvonalazható társadalmi tömegnek. Mi csak érzékeljük és megszólítani próbáljuk az elégedetlenek, kiútkeresők hatalmas táborát. Biztosak vagyunk abban, hogy az új többség sikerre van ítélve, de az senkinek sem mindegy, hogy formalizálódása meddig tart. Éppen ezért egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a radikális társadalmi, gazdasági és politikai változásokat követelő mozgalom zászlóbontását segítsük és a mostani, néhány tucat ember által irányított, néhány ezer vazallus által üzemeltetett maffiaállam bukását közelebb hozzuk.

Kiket képviselünk?
Nem teremtünk új fogalmakat, amelyek divatos hangzással próbálják megszólítani embertársainkat. Mi a modern munkásosztályt képviseljük, a társadalom alsó kétharmadát, a kizsákmányolt vagy kirekesztett emberek millióit. Azokat, akik profitot termelnek a tőkésnek, adót fizetnek az államnak és mindezek után csak nevetségesen alacsony fizetést visznek haza. Valamikor ezeket az embereket rabszolgáknak hívták, aztán proletárok lettek, ma a társadalomtudós prekariátusnak hívja azokat az embereket, akik éhbérért napi 10-12 órát dolgoznak, a legtöbbször még normális munkaszerződésük sincs, atipikusnak csúfolt munkahelyeken, megalázva próbálják a létfenntartáshoz szükséges anyagiakat előteremteni. Természetesen képviseljük a munkanélküli tengődésre kárhozatott embertársainkat is. A ma még megalázott, kiszolgáltatott, a valódi gazdasági és politikai demokráciát idáig meg nem ismerő új és modern munkásosztályért küzdünk, amelybe beletartozik mindenki, aki bérmunkából él, élt vagy szeretne élni. Fontos hangsúlyozni, hogy a gyerekeket, a fiatalokat és az időseket a társadalom kiemelt figyelemmel kezelt csoportjaiként tartjuk számon. A diákok számára minőségi oktatásra,a nyugdíjasok számára a tisztes megélhetésre elegendő ellátásra van szükség.

NEM-et mondunk a rasszista, antiszemita, homofób uszításra!
Közös életünk megmérgezi a vallási, etnikai vagy szexuális kisebbségek irányába sugárzott, többséginek hazudott gyűlölet, ezért elutasítunk minden ilyen jellegű uszítást, küzdünk egy toleráns és sokszínű társadalomért.

Feminista baloldalt!
A munkásmozgalmi hagyományokkal rendelkező feminizmust mára a magyar „baloldal” teljesen elfelejtette. Ezzel szemben mi képviselni fogjuk a női egyenjogúságot. Biztosítjuk a nők számára a testük feletti teljes önrendelkezést. Az Európai Balpárt törekvéseivel összhangban, szabad, térítésmentes és biztonságos abortuszt, illetve a kapitalizmusban legnagyobb kiszolgáltatottságot jelentő, a nőket hátrányosan érintő jövedelmi különbségek megszüntetésért küzdünk.

Alapvető célunk
A Balpárt célja létbiztonságot adni mindenki számára, egy olyan alternatív gazdasági és társadalmi rendszert kialakításának segítésével, amely nem pusztítja a környezetet és mindenki számára biztosítja a megélhetéshez, a lakáshoz, élelmiszerhez, iskolához és közlekedéshez való hozzáférést.

VAN KIÚT A BALOLDAL VÁLSÁGÁBÓL!

Miért utasítják el sokan a baloldalt?
A magyar baloldalinak mondott pártok nem baloldaliak: polgári demokrata formációk bitorolják a baloldal szót évtizedek óta. Ezek a pártok háromszor csaptak be minket – (rendszerváltás, Bokros-csomag, Gyurcsány országlása). A magyar baloldali választók joggal fordultak el ezektől a baloldalinak mondott, de valójában neoliberális alternatíváktól. Ez az oldal szociálisan érzéketlennek bizonyult, politikája a tömegelégedetlenség leszerelésére korlátozódott – sikertelenül. Sajnos az is egyértelmű, hogy az önmagukat baloldalinak hazudó politikai erők, politikusok a munkahelyek megszüntetésében, a közvagyon elherdálásában is élen jártak. A nevükhöz köthető kormányzati évek alatt sem volt önálló gazdaságfejlesztési koncepció, így folytatódhatott az ország eladósodása, közreműködtek abban, hogy lényegében megszűnt az ingyenes oktatási és egészségügyi ellátórendszer és máig ható társadalmi válságot idéztek elő a devizahitelezés ösztönzésével. Ezen szomorú és dühítő tények miatt nincs támogatottsága a baloldalnak Magyarországon

Ma hiteles, harcos, demokratikus baloldalra van szükség
A mi egyik legfontosabb feladatunk az, hogy újra felépítsünk egy hiteles, támogatásra méltó, saját hagyományaira büszke baloldali alternatívát Magyarországon.
Egyértelműen látjuk, hogy Magyarországon továbbra is jelentős igény van a szociális igazságosságra, a mindennapok biztonságára, a kiszámíthatóságra.
A magyarországi demokrácia válságából kiutat csak egy olyan rendszer tud mutatni, amelyben meghatározó szerepe van egy új, hiteles elvi politikát képviselő baloldali pártnak is. Egy olyan pártnak, amely a dolgozó vagy dolgozni vágyó, de munkát nem találó többséget képviseli! Egy olyan pártnak, amely nemet mond az országot reménytelen helyzetbe taszító politikusi és gazdasági körök szabadrablására! Egy olyan pártnak, amely nem a szegények szegények elleni háborúját ösztönzi, hanem a nemzetek felett álló szolidaritás jelszavát tűzi zászlajára Egy olyan pártnak, amely nemet mond a kizsákmányolásra, amelynél az ember az első, nem a profit!
A Balpárt megfelel ezeknek az elvárásoknak. Mi megalkuvás nélküli ellenfelei vagyunk a kormányon lévő jobboldalnak és az annak csak látszólag ellenzékeként tevékenykedő szélsőjobboldalnak. Kimondjuk azt, hogy nincs hová visszafordulni. Nem sírjuk vissza sem az 1990, sem a 2010 előtti rendszereket! Mi egy új, demokratikus, szolidáris, a társadalom többsége által elfogadott társadalmi, politikai és gazdasági struktúrát kívánunk létrehozni.

Forradalmat a fejekben!
A magyar társadalom mély apátiában vergődik évtizedek óta, az emberek elvesztették a hitüket, szinte teljesen eltűntek valódi és radikális társadalmi változásokat követelő mozgalmak vagy ha vannak is ilyenek, nem tűznek ki maguk elé valóban radikális célokat, tagjaik kísérletet sem tesznek arra, hogy a közhelyszerű és igénytelen gondolkozáson felülemelkedjenek. A kormány folyamatosan manipulálja a társadalmat, a szélsőjobb a gyűlöletre épít, a demokratikusnak mondott ellenzék pedig csak a 2010 előtti, már egyszer megbukott rendszer restaurációjában képes gondolkodni.
Új, közösségi elvek alapján alulról építkező, szociális önvédelmi mozgalmakra van szükség, amely mozgalmak szilárd alapjai lehetnek egy új szociális köztársaságnak, egy olyan decentralizált rendszernek, ahol a társadalom tagjai nem pusztán négyévente, hanem folyamatosan élnek demokratikus jogaikkal, nem mondanak le érdekeik közvetlen képviseletéről.

A Balpárt nem élharcosa, hanem pusztán egyik segítője azon forradalmi változásoknak, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valóban radikális változások történjenek Magyarországon. Kinyilvánítjuk nyitottságunk mindazon gondolatok irányába, amelyek radikális módon akarják humánusabbá, élhetőbbé és demokratikusabbá tenni társadalmainkat.

MUNKÁT, OTTHONT, ITTHON!

A Balpárt hagyományos baloldali értékek mentén politizál, így kiemelt szerepet szánunk a munkának annak társadalomszervező ereje miatt. A munka fogalma alatt azonban nem érthetjük pusztán a kapitalizmus által megteremtett, a kizsákmányolásra és profittermelésre szűkített munka értelmezést. Mi munkának tekintünk minden olyan értékteremtő tevékenységet, amelynek célja az, hogy a közösség tagjai megéljenek, művelődjenek vagy szórakozzanak. Ennek megfelelően számtalan olyan társadalmilag hasznos tevékenység van, amelyek a jelenlegi torz kapitalista logika szerint nem minősülnek jövedelemtermelő munkának annak ellenére sem, hogy általuk egészségesebb társadalmi és természeti környezetben élhetünk.

Újra rendszert kell váltani!
Decentralizált politikai modellre van szükség. A harmadik köztársaság válsága egyenes következménye a rendszerváltás torz, a népnek valódi hatalmat nem adó centralizált politikai modellnek. Nem valódi demokrácia az, ahol négyévente eldönthetjük, hogy kik kapnak szinte korlátlan uralmat Magyarországon. Kiegyensúlyozott, nyugodt életünk csak akkor lehet, ha alapvetően átalakítjuk politikai rendszerünket, növeljük az önkormányzati mozgásteret, elsősorban például az oktatási, az egészségügyi, a kulturális és a szociális intézményeket a finanszírozásukhoz szükséges forrásokkal együtt visszaadjuk az önkormányzatoknak. Aktivizálni kell a helyi közösségeket, több embert kell bevonni a közéletbe, települési, térségi és regionális szinteken egyaránt. Lépéseket kell tenni a részvételi demokrácia (közvetlen demokrácia) fejlesztésének irányába, ez a mai informatikai lehetőségek mellett megvalósítható. Gyakrabban van szükség helyi, települési és országos szinten is népszavazásokra azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek alapvetően befolyásolják a közösségek életét. A népszavazások kiírásához szükséges aláírások számát a negyedére kell csökkenteni, és a népszavazás érvényességi korlátját is 25%-os részvételhez kell kötni.

Elszámoltatást!
Senki sem gondolhatja azt, hogy radikális társadalmi változtatások végrehajthatók elszámoltatás nélkül. Magyarország kifosztása évtizedek óta szisztematikusan zajlik, abban a gazdasági és politikai elit szinte egésze érintett. A hatalmas magánvagyonokról, a külföldre menekített ezermilliárdokról pontos képet kell kapjunk és el kell érni, hogy ezek jelentős része visszatérjen, újra közvagyonná legyen. A kisajátítók kisajátítását igenis napirendre kell venni, senki se gondolja, hogy az új Szociális Köztársaságban elfogadjuk a múlt igazságtalanságait és minden retorzió nélkül menedzseljük majd a ránk hagyományozott csődtömeget. Tudnia kell mindenkinek, hogy a közvagyon magánosítása, azaz a lopás a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik, nem bocsánatos bűn, nem úri sikk a felső tízezer körében! Nem koncepciós perekre, politikailag motivált leszámolásokra van szükség, hanem arra, hogy az ellopott közvagyon visszakerüljön jogos tulajdonosához, a magyar néphez.
Éppen ezen elvből kiindulva támogatjuk azt, hogy uniós szinten azt, hogy banktitokra hivatkozva sehol se lehessen bűncselekményeket eltitkolni. Kölcsönös megállapodásokra van szükség ahhoz, hogy minden tagállam adóhatósága jogosult legyen a saját polgárai – vagy azok által tulajdonolt cégek más uniós országokban vezetett számláinak vizsgálatára.

Újra kell tárgyalni az államadósságot!
Hazánk torz és méltatlan helyzetbe kerülésének egyik oka, hogy rendkívüli módon el van adósodva az ország. Mi ennek az adósságnak nagyobb részét nem fogadjuk el, mert tudjuk, hogy soha nem kaptunk olyan tényleges erőforrásokat a hitelezőktől amit most törlesztenünk kellene és reálisan soha ki nem fizethető az államadósság. A fejlődés egyik gátjának tekintjük, hogy hazánk bevételeinek jelentős része nem a valódi gazdaságba vagy jóléti újraelosztásba kerül, hanem értéket nem termelő pénzintézetek, bankok, világszervezetek finanszírozására folyik el. A Balpárt újratárgyalná az államadósság mértékét és visszafizetési ütemét. Adósságunk csökkentése nélkül nincs kiút az embertelen rendszerből. E törekvésünket egyeztetjük más, hasonló helyzetben lévő európai országokkal. Egyetértünk az Európai Balpárt azon kezdeményezésével, amely egy összeurópai adósság-rendezésre, az eladósodott országok terheinek radikális csökkentésére irányul.

Igen Európára, nem a kétsebességű szuperállamra!
Magyarország európai ország, így természetes, hogy részt veszünk a kontinens integrációs folyamatában. Az azonban aggodalomra ad okot, hogy egy olyan szuperállam van kialakulóban, amely valós demokratikus kontroll nélkül hozhat döntéseket.
Olyan egységes Európát kell építeni, ahol mindenki boldogulhat saját szülőföldjén, de ha akarja, szabadon megválaszthatja lakhelyét, munkahelyét, együttműködve a kölcsönös előnyök alapján, nem pedig versengve, egymás kárára próbálva előnyökhöz jutni. Ennek alapján nem kívánjuk a mai torzul működő európai közösség szétesését, de minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy az átalakuljon a tőke érdekeit képviselő rendszerből az emberek nagy többségének érdekeit képviselő Szociális Európává. Küzdünk az egyre nyilvánvalóbb módon kétsebességű modell ellen, ami miatt gazdag és szegény országokra szakad szét a kontinens. Támogatjuk a bérjövedelmek kiegyenlítődését és az Európai Minimálbér bevezetését. Egy, új szociális Európának más alapelvekre kell épülnie. Felül kell vizsgálnunk a tőke, az áruk, a szolgáltatások szabad áramlásának liberális dogmáit. Európa “kétsebességű”-vé válásának egyik fontos, kényszerítő erejű oka, hogy eurozónán belüli és azon kívüli országokra oszlik. Megfontolandó, hogy engedjük egymással párhuzamos pénzrendszerek működtetését, vagyis egy európai ország dönthetne úgy, hogy használja az eurót, saját nemzeti valutáját és helyi pénzeket is.
Az Unión belül létre kell hozni a Kelet- Közép Európai országok a “visegrádi négyek” és a balkáni országok sajátos gazdasági érdekszövetségét annak érdekében, hogy a nagytőke ne egymással versenyeztesse ezeket az országokat abban, hogy melyik kínál neki kedvezőbb befektetési feltételeket, vagyis alacsonyabb béreket, adókat, nagyobb szubvenciókat, gyengébb szabályozást.. Ezeknek az országoknak szorosabban egyeztetniük lenne szükséges adó- és bérpolitikájukat, szubvencionálási rendszerüket valamint munkajogi és környezet- ill. fogyasztóvedelmi szabályozásukat.

Katonailag független Magyarországot!
Ellenezzük a konfliktusok katonai megoldását. A háborúk soha nem oldanak meg semmit, csak hatalmas hasznot hajtanak a tőkének és rengeteg szenvedést okoznak az embereknek. Ennek megfelelően független államot, hazánk NATO-ból való kilépését követeljük.

Az ember az első, nem a profit!
Természetesen ismét egy vegyes gazdasági modellre van szükség, amelyben egyre nagyobb szerepet kell kapjon a tervezés az újraelosztás során. Azt azonban éppen a politikai és társadalmi kísérletek hosszú sora bizonyítja, hogy a piaci logika sem meg nem kerülhető, sem ki nem zárható egy társadalom életéből. A vegyes gazdasági modell lényege éppen az, hogy működhet a piaci logika, de azt folyamatos kontroll alatt kell tartani, meg kell akadályozni a ciklikusan ismétlődő válságok kialakulását, illetve a javaknak mind szélesebb részét kell kivonni a torz piaci logika kényszere alól. A munkáért tisztességes bért kell kapjon a dolgozó, de tisztességes jövedelemmel kell rendelkezzen az is, aki nem talál munkát magának. Szintén alapvető jogosultsága kell legyen minden embernek az élhető, jól fűtött otthon is. Az éhezésnek semmilyen formája nem tűrhetjük el és azt sem, hogy az uralkodó politikai és gazdaság osztály képmutató karitatív akciókkal, a szegénységet mélyítő jótékonykodással enyhítse kollektív lelkifurdalását.

Szociális Magyarországot!
A rendszerváltás egy torz, feudális, a közvagyon magánosítására épülő, szélsőségesen kapitalista modellt épített fel Magyarországon. Egykor azt ígérték, hogy mindenki nyertes lesz, valójában azonban egy maréknyi kisebbségen kívül szinte mindenki a vesztesek közé került.
Ma már egyértelmű, hogy új társadalmi, politikai és gazdasági rendszerre, Szociális Köztársaságra van szükség. A javakat igazságoson, embert és környezetet egyaránt védő módon kell újraosztani a megtermelésük után. Nem hiszünk a gazdasági növekedés jelenlegi torz mutatóiban. Nem attól leszünk gazdagabbak, hogy több autót gyártunk, amivel több szennyező anyagot tudunk a levegőbe juttatatni. Egy ország akkor gazdag, ha a gazdaság és a társadalom szolidáris alapon működik, a szegények és gazdagok egyenlő eséllyel juthatnak hozzá a közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz és szükségleteik szerint részesülhetnek is azokból.
Mivel Magyarország nem képes a világ többi részétől teljesen függetlenül létezni, addig a “piac”, mint regionális, és globális elosztási rendszer) nagyon is meghatározza az egyéni létminőséget és a komplex gazdasági lehetőségeket, amit kizárólag szociális alapon nyugvó szabályozással lehet befolyásolni. Ezt a befolyásolt elosztást “szociális piacgazdaságnak” nevezzük.

Esélyt a szövetkezeteknek!
Ma Magyarország nagyobb része súlyos szociális és gazdasági válság sújtotta terület. Ezeken a területeken semmi értelme a kapitalista logika szerinti beruházásösztönző tevékenységeknek, mert a tőke nem jut el ide, még akkor sem, ha sokan ebben reménykednek. Ezeken a területeken szövetkezeti alapon szerveződő szociális gazdaság beindítására van szükség, azaz a munkahelyteremtés központi szerepet kell kapjon, de csak úgy, hogy előtte elindultak helyi összefogások, amelyeknek célja a tudatos és célirányos helyi gazdasági és kulturális fejlesztés. Nem az elmaradott területen ügyeskedő gazdagokat, hanem a valóban rászoruló közösségeket kell támogatni.
A feladat az ehhez szükséges anyagi alapok megteremtése, források – például földalapok – létrehozásával. Célunk, hogy a gazdasági működés során a termelőeszközök mind nagyobb hányada kerüljön közösségi, elsősorban szövetkezeti tulajdonba.
Ezért – állami segítséggel lehetővé tennénk, hogy a becsődölt cégek dolgozói, szövetkezeti tulajdonba kerüljenek, ha a dolgozók a termelés folytatása mellett döntenek. A szövetkezeti tulajdonformának emellett még elsősorban a kiskereskedelem terén adnánk nagyobb lehetőséget.
A szövetkezetek állami támogatásának feltétele kell legyen az egymás közti kooperáció, a know how – ideértve a technológiák és a munkaszervezés technikáinak helyi szinten, egymással történő megosztását, továbbá a mezőgazdasági termelő az élelmiszeripari termelő és a kiskereskedő szövetkezetek együttműködését az értékesítési láncban, akár úgy is ösztönözve ezt, hogy kölcsönösen tulajdonrészt biztosítanának egymás számára a saját szövetkezetükben.

Fizessenek a gazdagok!
Mi elsősorban a kapitalizmus és nem a kapitalisták ellen küzdünk. Éppen a szocialista kísérletek több kudarca mutatta meg, hogy az elitek leváltása nem elegendő, mert a kapitalista logika szerint gondolkodó új osztály hamar képes megszervezni önmagát, hamar képes elfoglalni a korábbi elit hatalmi pozícióit és felvenni annak elnyomó gyakorlatát. Éppen azért hangsúlyozzuk, hogy a mindenkori gazdagok azok, akiknek a társadalmi újraelosztás során kevesebbet kell kapjanak és többet kell adjanak. Tarthatatlan az a mai gyakorlat, hogy a még ingyenes oktatási- és egészségügyi ellátórendszerek legnagyobb haszonélvezői a leggazdagabbak ebben az országban. A Balpárt egy progresszív személyi jövedelemadó-rendszerért küzd, ahol legalább öt adókulcs van, a legmagasabb 100 százalékos adókulccsal. Természetesen hasonló elvek szerinti adóztatását látjuk szükségesnek a profit minden formájának, a tőkejövedelmeknek, az luxusingatlanoknak és a fogyasztás extrém formáinak is.

Támogatjuk a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetését!
A szolidáris társadalmi rendben senki sem maradhat élelem, meleg otthon, az internet nyilvánossága nélkül. Az ehhez szükséges javakat a társadalom tagjai maguknak megtermelik, úgy, hogy közben az adózási rendszeren keresztül gondoskodnak arról is, hogy a közösségi szolgáltatások is elérhetőek legyenek. A hagyományos munkásmozgalom legfőbb törekvése mindenkoron az volt, hogy munkanélküliség, betegség vagy öregkor esetén is a társadalom tagjai rendelkezzenek a tisztes létfenntartáshoz szükséges jövedelemmel. Munkanélküli ellátással, táppénzzel vagy nyugdíjjal. A Feltétel Nélküli Alapjövedelem egy koncepció, amelynek lényege, hogy kiváltja a sok néven nevezett ellátásokat egyetlen fix jövedelemmel, így nem lenne szükség családi pótlékra, táppénzre, nyugdíjra, a számtalan néven futó segélyek nagy részére. A koncepció jó és perspektivikus, de amíg pontosan nincs kidolgozva ez a dolog, amíg a bevezetése csak torzított formában merül fel, addig nem támogatjuk, hogy „FNA-jellegű” kezdeményezésekre hivatkozva bármilyen jóléti ellátást megvonjanak. Az FNA semmiképpen nem lehet hivatkozási alap az egészségügyi ellátás fizetőssé tételére! Az FNA kizárólag olyan gazdasági és társadalmi környezetben, olyan adótörvényekkel valósítható meg, amely ezen program is célul tűz ki.

Még nem FNA, de életmentő: Szociális Minimumjövedelmet!
A Balpárt a jövedelem nélkül maradtak számára minimumjövedelmet vezetne be, amelynek összege a jelenlegi ún. foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének legalább kétszerese kell legyen. Erre jogosult minden jövedelem nélküli állampolgár. Ilyen jellegű ellátások az elmúlt évtizedekben is voltak, de értéküket folyamatosan vesztették, illetve egyre értelmetlenebb, bonyolultabb együttműködéshez kötötték a folyósítást, egyre többeket taszítottak a teljes jövedelemnélküliségbe, így ma már tömegek kénytelenek a harmadik világ nyomorát idéző szegénységben élni.

Új szociális bérlakás építési programot!
A Balpárt szerint a fűtött, egészséges otthon alapjog. Az elmúlt negyedszázadban százezrek vesztették el lakásukat, házukat, milliós azok tábora, akik képtelenek megfizetni a lakhatás költségeit és egyre nyilvánvalóbban fenyegeti őket otthonuk elvesztése. Szintén százezres azok tábora, akik kifizethetetlen devizakölcsönöket vettek fel.
Sajnos a fiatalok többségének esélye sincs arra, hogy olyan jövedelmet szerezzen, amelyből otthont tartson fenn, ezért többségük külföldre vándorol vagy kényszerből szüleivel él.
A reménytelen helyzetekből kiutat kell találni. Nem pusztán anyagi helyzettől függ, hogy kinek lehet és kinek nem lehet otthona. Az önkormányzatok többsége rossz gazdájának bizonyult a közösségi bérlakásoknak. Azok jelentős részét koncepció nélkül értékesítette, sokszor felmerült a korrupció gyanúja is. Az is gyakori probléma ezen a területen, hogy a rászorulókat szándékosan szorítják ki az önkormányzati bérlakásokból.
A meglévő önkormányzati bérlakások igazságos felhasználására és új szociális bérlakások felépítésére van szükség.

Meg kell állítani a szociális migrációt!
A magyar történelem oly gyakran ismétlődő válsághelyzeteiben a reménytelen helyzetbe taszított tömegek százezres nagyságrendben menekültek külföldre. Ma sincs ez másként. Mintegy félmillió honfitársunk keresi a boldogulás lehetőségét külföldön. Többségükben fiatalok, akik itthon képtelenek voltak fenntartani magukat és családjukat, képtelenek voltak otthont vásárolni vagy bérelni. Azért menekültek el, mert Magyarországon ellopták a jövőjüket. Őket egy torz és tolvaj politikai és gazdasági elit egyeduralma hajtotta a határainkon túlra. Ha ők tartósan kint maradnak, akkor az rendkívül komoly társadalmi katasztrófát fog okozni Magyarországon, mert fel fog borulni a társadalmi újraelosztási rendszer egésze. Mindent meg kell tenni azért, hogy a szociális migráció megálljon, a fiatal generációk itthon tudjanak boldogulni és gyarapodni. Ehhez szükséges, hogy a nyugati és keleti bérek értéke közelítsen egymáshoz. A Balpárt nemzetközi testvérpártjaival együtt többek között ezen a megoldáson is dolgozik európai síkon. Európa szociális kiegyenlítődése az egyetlen eszköz, amivel a szociális migráció megállítható.

Erős szakszervezeteket!
Egységes, országos, az állami szervektől független szakszervezetekre van szükség, melyek nem csak a munkáltatókkal, hanem az állammal szemben is védik a munkavállalók érdekeit.
Tíz főnél több embert foglalkoztató munkahelyeken, vállalkozásoknál szükség van hatékony munkavállalói érdekképviseletre, el kell érni, hogy többszörösére nőjön a szakszervezeti tagok aránya. A kor igényeihez illeszkedő módon az ágazati szakszervezetek mellett szükséges területi szinten is erősíteni a szakszervezeteket. A szakszervezetek gazdasági demokráciáért vívott harcát segíteni kell! Munkahelyi szinteken erősíteni kell a demokratikus működést! Ehhez pedig együttdöntési jogokat kell biztosítani a szakszervezeteknek meghatározott döntéseknél (pl: létszámleépítés, jóléti kiadások felhasználása stb.) és az 50 főnél többet alkalmazó cégeknél az igazgatótanácsokban helyet kell kapjanak a helyi szakszervezet képviselői is.

Célunk a 35 órás munkahét!
A magyar munkavállalók negyedik évtizede vannak egy egyre mélyülő csapdahelyzetben. Még a nyolcvanas évek elejének gazdasági válsága nyitotta meg a munkavállalók előtt a fekete- és szürkegazdaságot, hogy csökkenő jövedelmüket onnan egészíthessék ki. Ez a torz modell a rendszerváltás után is fennmaradt. Valójában nem szűnt meg minden harmadik munkahely, sokan az alulfizetett túlórák, a másodállások világába menekültek, így sok ezer munkahely szűnt meg és ma is így dolgoznak százezrek. Ezzel a lélekölő gyakorlattal szakítani kell, de ehhez az is szükséges, hogy a torz bérviszonyok rendeződjenek, azaz a magyarországi bérszint jelentősen közelítsen, belátható időn belül pedig elérje az európai szintet. Így már reális célunkká válhat az is, hogy a munkavállalók kötelező munkaideje csökkenjen.
Az közszférában ez az elképzelés gyorsan és jelentősebb ráfordítás nélkül is megvalósítható, így ezen a területen a Balpárt azonnali hatállyal követeli a 35 órás munkahét bevezetését.

Munkanélküli járadékot, valódi munkaviszonyt közmunka és segélyek helyett!
Amíg az FNA nem realizálódik, addig támogatjuk, hogy a munkanélküliek ismét kapjanak munkanélküli járadékot, amely egy-két hónapig a korábbi jövedelem száz százaléka, további négy hónapig annak hetven százaléka, azt követően pedig ötven százaléka kell legyen. Fél év munkanélküliség után a közösségi munkaügyi szolgáltatónak komplex képzést kell biztosítania, ezt követően pedig legalább egy évig tartó közérdekű foglalkoztatást képzettségi szintnek megfelelően. Emellett javítani kell a segély hozzáférhetőségén is, hiszen ma csak legalább 3 évnyi munkaviszony után járhat. Ezt lecsökkentenénk fél évnyi munkaviszonyra. Azoknak, akik ezzel sem rendelkeznek, a regisztrációjukat követően 3 hónap után járna ellátás. Az alkalmi munkavállalás esetén ugyanazokat a közterheket kellene megfizetni, mint más esetekben, így az alkalmi munkavállalók is beléphetnének a társadalombiztosítási rendszerbe.

Egészséges társadalmat!
Tágabb értelemben otthonunk a földbolygó. A bioszféra védelme, fenntartása az emberiség alapvető érdeke. A gazdasági tevékenységet a környezetvédelmi, ökológiai szempontok messzemenő figyelembe vételével kell megszervezni.
A magyar társadalom már jelenleg is tragikus egészségi állapotának romlását meg kell állítani, a folyamatot meg kell fordítani. A magas színvonalú és ingyenes alapfokú orvosi ellátás állampolgári jogon jár mindenkinek, ennek a forrását a beszedett adókból és járulékokból az államnak kell biztosítania. Az orvosi ellátáshoz minden állampolgárnak joga van. Az egészségügy elsődleges feladata nem a betegségek gyógyításának elősegítése, hanem a betegségek megelőzése.
Az egészségügyi rendszer forrásait a munkaalapú társadalombiztosítási járulék helyett egy szolidaritási adóból kell fedezni, amelyet amelyet csak meghatározott jövedelmi helyzet fölött kell megfizetni Az állam ezen feladatát angol mintára, egy állami egészségügyi szolgálat megszervezésén keresztül, skandináv mintára helyi közigazgatási hatáskörben látja el. Célunk az állami és magánjellegű egészségügyi szolgáltatások teljes szétválasztása, jelenti ez a tér- és időbeli elkülönülésüket. Állami intézményekben az állami intézményben kezelt betegeket kell kezelni, nem eltűrhető az a jelenleg általános gyakorlat, hogy magánrendelést is folytató egészségügyi szolgáltatók állami intézményekben végeztetik el gazdag pácienseik költséges vizsgálatait.
Jogos igény az is, hogy az orvosok adminisztrációs terheit csökkenteni kell. Több egészségügyi szakdolgozóra van szükség, ennek érdekében felélesztenénk újra az egészségügyi szakképzés rendszerét.

Cenzúramentes, szabad, hozzáférhető kulturális életet!
A kulturálódáshoz, művelődéshez, tanuláshoz, informálódáshoz való jog mindenkit megillet anyagi helyzetétől függetlenül. Szabad, pezsgő kulturális életet akarunk. Harcolunk a szellemi termékek szabadalmaztatása ellen, a szellemi termék monopolizálására irányuló kísérletek ellen (amit gyakran a szerzői jogokra hivatkozással próbálnak elfedni). Esélyegyenlőséget az oktatásban! Ingyenes internet hozzáférést mindenkinek! Az iskolákat fenntartói újra az önkormányzatok kell legyenek. az önkormányzatoknak,)

A közösségi közlekedés forradalmi átalakítását!
A magyar gazdaság válságának egyik legfőbb oka a szabadrablás mellett az, hogy az illetékesek piaci alapokra próbálták helyezni a közlekedési vállalatokat, a költségvetés kieső adóbevételeit pedig a benzinárhoz csapott ilyen-olyan címkékkel ellátott adófajtákkal próbálták pótolni. Ezen hibás döntések miatt megfizethetetlenné vált a közlekedés, így a munkába járás is egy olyan országban, ahol korábban milliók ingáztak napi szinten lakhelyük és a munkahelyük között.
Mivel a környezetvédelem ügye mellett elkötelezettek vagyunk, így nem támogatjuk a radikális üzemanyagár csökkentést, azonban a közösségi közlekedés átfogó reformjával segíteni kívánjuk a munkavállalók mobilitásának növekedését. Kilencven százalékos közösségi támogatásra van szükség minden utazás alkalmával. Középtávon pedig biztosak vagyunk benne, hogy a teljesen önrészmentes tömegközlekedésé a jövő. Ez azt jelenti, hogy az utasoknak nem kell jegyeket, bérleteket venni, nem kellenek bérletpénztárak, nem kellenek drága bérletautomaták, nem kell a haladást lassító beléptetőrendszer, nem kell “első ajtós felszálás.” A nem profitorientált, hanem szolgáltatás jellegű közösségi közlekedést tisztán az adóbevételekből kell finanszírozni. Budapesten és vidéken is.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*