Felszabadulást a nyomor és a kilátástalanság alól! Aki nem dolgozhat, az is egyék!

A Balpárt közleménye a társadalom iránt való felelősségről, az alapszükségletekről és a szociális jogokról

Napjainkra világszerte, de hazánkban különösen szétfoszlottak az illúziók a „jóléti társadalmakról” és a „jó kapitalizmusról”. A neoliberális gazdaság- és társadalompolitika világméretű – globális – egyeduralmával olyan erők kerültek hatalomra, amelyek a rohamos műszaki fejlődés eredményeit (az automatizálást és a robotizációt) a profitok maximalizálásanak szolgálatába állítják. Ugyanakkor lábra kapott az élő munkaerő 18.-19- századot idéző kizsigerelése is. Mindez a munkahelyek számának, a foglalkoztatottságnak alacsony szintjét hozza létre világméretekben és ez a tendencia csak romlani fog! A kapitalista gazdasági rend így egyre kevésbé alkalmas a társadalmak fenntartására és működtetésére, érezhetően szándéka sincs erre. Érezhetjük ezt már a saját bőrünkön is, de akinek kevés a tapasztalata, elég, ha a szociális segítő civil szervezetekhez fordul. Ők meg tudják mutatni a tömeges nyomort és kilátástalanságot , amellyel hazánkban nap mint nap találkoznak és amely az utóbbi 20+7 évben keletkezett.
„Aki nem dolgozik, ne is egyék!” – harsogják a mára hamissá vált „igazságot” a fennálló rend dicsőítői, kormánypárti és ellenzéki oldalról egyaránt. Azt elfelejtik hozzátenni, hogy a munkaképes korúak nagy részének munkát nem tudnak és nem is akarnak munkát adni. A „ne egyék!” ettől annyit jelent, hogy „pusztuljon el!” Gyorsan vagy szép lassan, de mindenképpen csendben.
Ezzel a szándékkal nem csak a baloldalnak , de minden tisztességes jobboldalinak: pártnak, civil szervezetnek , egyénnek is szembe kell fordulnia! Érzik is ezt a helyzetet : már a mérsékelt jobboldal pártjainak programjában is megjelennek – olykor felemás módon – alapjövedelem, „létpénz” konstrukciók, amelyek egyelőre csak vitákat és dörgedelmes ellenpropagandát váltanak ki.

Ahhoz, hogy az ember biológiailag életben maradjon, anyagi szükségletek teljesülésére van szüksége . Ez az állapot azonban a társadalom fennmaradásához kevés: ahhoz olyan szükségletek kielégítése kell, amelyek a „létminimumnak” nevezett szintet számára biztosítják. Ezeket nevezzük alapszükségleteknek: élelmet, vizet , lakhatást, ruházkodást, fűtést és energiát, közlekedést – nem utolsó sorban pedig oktatást, egészségügyi ellátást és gyógyszert.
A Balpárt alapelve: Akinek a profitalapú gazdasági rendszer nem képes a megélhetéshez szükséges – saját vagy más munkájából származó – jövedelmet biztosítani, annak legyen köteles a mindenkori kormány útján, törvényi és költségvetési alapon biztosítani az alapszükségleteit!
A Balpárt saját szociális programját, amely az Új Szocializmus Mozgalom programján alapul, ennek az elvnek alapján alkotja meg és vizsgálja folyamatosan felül. Ezt javasoljuk minden más pártnak és civil szervezetnek is, úgy saját, mint a mások javaslataival szemben. E téren nem elég sokat adni: eleget kell!
A Balpárt javaslata szerint az alapszükségletek biztosítását a leendő alkotmányban rögzített szociális jogok alapján a törvényhozásnak kell a mindenkori kormány feladatává tenni! Törvényileg – szociális jogosultságok formájában – lehet rögzíteni azon alapszükségletek biztosítását, ahol az állam a fő szolgáltató (pl. közlekedés, ívóvíz, oktatás, egészségügyi ellátás) vagy ahol az árakat törvényileg szabályozza (pl. villany és gázellátás). A fennmaradó szükségletek kielégítése első sorban költségvetési forrásokból kell történjen, amennyiben azt a mindenkori kormány más kreatív módszerekkel (pl. közösségi termelés segítése, ösztönzése útján) helyettesíteni nem tudja!
A jogállamiság a rendszerváltás vesztesei részére csak ilyen szociális jogok és jogosultságok rögzítésével nyerhet értelmet és támogatásukra is csak ezen az úton számíthatnak a politikai erők.

Kiadja a Balpárt elnöksége 2017. április 8.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*