A Balpárt csatlakozik a Közös Ország Mozgalom kezdeményezéséhez

A Balpárt csatlakozik a választási rendszert arányosabbá tételét célzó civil kezdeményezéshez és a következő alapelveket fogadta el a Közös Ország Mozgalom által egyeztetett és remélhetően létrejövő választási rendszerrel kapcsolatban.
Alapvető szempontok, amelyeket egy új választási rendszernek szerintünk teljesíteni kell:
– Arányosság.
Bármely új választási rendszer nyomán létrejövő parlament képviselői arányai tükrözzék jobban a valós pártpreferenciákat a jelenlegi és az előző parlamenteknél is!
– A hatalom ellenőrizhetősége.
Egy új választási rendszer biztosítsa a hatalom jelenleginél és a 2010 előtti időszakénál nagyobb ellenőrizhetőséget! Teremtse meg a visszahívhatóság feltételeit és legyen a választott képviselőkön túl delegált eleme is!
– Politikai mobilitás, a politikai monopóliumok megtörése.
Egy új választási rendszer a jelenleginél, de a 2010 előttinél is biztosítson nagyobb (valós) teret az új politikai erők ki- és felemelkedésének!
– Anyagi mozgástér.
Egy új rendszer tartsa társadalmi ellenőrzés alatt a választásra fordítható és fordított összegeket, biztosítsa a politikai mobilitáshoz – új politikai erők felnövéséhez – szükséges minimális összegeket!
– Valós népképviseletet!
Egy új választások nyomán létrejövő parlamentben legyen az eddigieknél nagyobb tere a helyi és részérdekek megjelenítésének, képviseletének és érvényesítésének!
Ennek biztosítékát – a hatalom nagyobb mértékű ellenőrzéséhez hasonlóan – abban látjuk, ha az eddigi választott képviselőkön kívül az új parlamenti rendszernek lenne delegáláson alapuló része is!
Ahhoz, hogy más pártok javaslatait vagy egy kompromisszum nyomán létrejövő közös, választási rendszerre vonatkozó javaslatot a Balpárt támogatni tudjon, ezeknek a feltételeknek teljesülniük kell!
Teljesülésük esetén viszont – ha valamilyen egyéb különleges akadály nem keletkezik – bármely ilyen típusú javaslat számíthat is támogatásunkra!


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*