A Balpárt 2018-as választással kapcsolatos alapelvei, helyzetelemzése és céljai

A Balpárt álláspontja szerint Orbán Viktort és rezsimjét az aránytalan választási rendszer miatt legyőzni szinte lehetetlen, mint demokratikus baloldali párt mégsem tehetjük meg, hogy a választásokon való indulás lehetőségét eleve elvessük.
A jelenlegi társadalmi válság és szociális katasztrófa más ellenzőivel közösen fellépve meg kell találnunk a Fidesztől való megszabadulás legkisebb áldozatokkal járó módját! Ma erre legalkalmasabb útnak a 2018-as választásokon való részvétel tűnik, de legalábbis nélkülözhetetlen állomásnak azon. A helyzetet súlyosbítja azon tény, hogy biztosak vagyunk abban: hogy Orbán Viktor egy még egyértelmű választási vereség esetén sem adná át a hatalmat legyőzőinek. A legvalószínűbbnek azt tartjuk, hogy a zsarnok elzavarása kizárólag a magyar nép többségének egyértelmű határozott és békés kiállásával érhető el. Ugyanakkor nem tartjuk kizártnak azt sem, hogy a hatalom jelenlegi képviselői az ország polgárháborús helyzetbe sodrásától sem riadnak vissza vesztüket érezve.
A jelenlegi polgári ellenzék együttműködési kényszerhelyzetben van, mert 2010-et követően az addig is torz jogi környezetet a Fidesz még aránytalanabbá tette. Jelenleg csak olyan együttműködés (egyidejű és egyeztetett fellépés) lehet sikeres a rezsimmel szemben, amely garantálja a Fideszt leváltó szavazatok maximalizálását. Nem hisszük, hogy ez a „mindenki álljon be egy párt mögé” logikája lenne, azt pedig egyenesen állítjuk, hogy a 2014-es „mindenki mindenkivel fogjon össze” a biztos bukás receptje. A megoldást tovább kell keresni!
– A forradalmi szociális átalakulást követelő, azaz társadalmi programját tekintve radikális Balpárt egyik legfontosabb célja a jelenlegi hatalom leváltása, ezt 2014-es megalakulásunk óta hangsúlyozzuk. Többször is bizonyított együttműködési hajlandóságunk ellenére a polgári ellenzéki politikai szereplők jelentős része irányunkban zárt, ellenséges és megtagadja szervezetünkkel az együttműködést, markáns baloldali karakterünk miatt. Mivel nem kívántuk tovább szaporítani a meddő ellenzéki viták számát, ezért ezt általában szó nélkül hagytuk.
– A velünk szemben megnyilvánuló kiszorító szándék ellenére is úgy határoztunk, hogy 2018-ban hajlandóak vagyunk támogatni minden olyan demokratikusan és szociálisan elkötelezett polgári ellenzéki jelöltet, akinek esélye van az egyéni választókerületi győzelemre. Annak meghatározására azonban, hogy kik ezek a jelöltek, fenntartjuk a jogot magunknak és a velünk azonos célokat valló szociális segítő szerveződéseknek! A szélsőjobboldali pártok jelöltjeit viszont semmilyen körülmények között nem fogjuk támogatni, ellenük aktív antifasiszta fellépést követelünk mindenki részéről.
– A Balpárt szövetségesével, az Európai Baloldal-MMP2006 párttal egyeztetve és vele egyidejűleg elkezdte országgyűlési képviselőjelöltjeinek kiválasztását. Arra törekszünk, hogy az országos listaállítás követelményeit teljesítsük! A feltételek teljesítése esetén a listaállítást és jelöltjeink elindulását politikai megfontolások tárgyává tesszük és csak abban az esetben mondunk le róla, ha ez Orbán leváltását garantáltan segíti.
– Fő választási célunk 2018-ban az, hogy a valódi gondokra valódi válaszokat adó programunkat minél több emberhez eljuttassuk, illetve új és hiteles baloldali politikusokat mutassunk be az ország közvéleményének! Célunk azonban az is, hogy akik a valódi baloldalra, annak hiteles erő által képviselt programjára akarnak szavazni, megtehessék!
Fenti céljaink és alapelveink alapján egyértelmű, hogy a jelenlegi rezsim leváltása a szándékunk és politikailag ebben vagyunk érdekeltek, mivel mai és holnapi választóink is érdekeltek benne. Akaratlanul sem kívánunk olyan lépéseket tenni, amelyek a jelenlegi hatalom képviselőit – szándékunkkal szemben – segítenének hatalmon tartani. Erre megfelelő választási taktikával kívánunk garanciát nyújtani!

A 2018-as választásokon a fentieknek megfelelően jelen leszünk.

 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*